Categories
Genel Türkçe Blog

Avukat ve Müvekkil Arasında Akdedilen Vekâlet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme

İstanbul ve Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili hukuk dairelerinin avukat ve müvekkil arasında imzalanan vekâlet sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda hangi mahkemenin görevli olacağı ve uyuşmazlığın giderilmesinde hangi mevzuatın uygulanacağı hususlarında verdikleri kararların birbiriyle çelişmesi üzerine; Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 2018/3545 E. ve 2018/7887 K. sayılı ve 12.07.2018 tarihli kararı ile konuya açıklık getirmiştir. İstanbul ve Ankara […]

Categories
Genel Türkçe Blog

AVUKATLARIN İFADE ÖZGÜRLÜKLERİNİN SINIRLARI ÜZERİNE

Anayasa Mahkemesi 2015/17892 başvuru numaralı dosyada verdiği 19.02.2019 tarihli kararı ile avukatların ifade özgürlüklerinin sınırları konusunu incelemiştir. Acaba avukatlar mesleki ifade özgürlüğü kapsamında, örneğin dilekçelerinde kullandıkları ifadelerde ne kadar ileri gidebilirler? Mezkur karar bu konuya ışık tutan nitelikte olup, aşağıda Anayasa Mahkemesi’nin kararı kapsamında konuya konuya açıklık getirmeye çalışacağız. Avukatlar, iddia ve savunma dokunulmazlığı çerçevesinde, […]