Categories
Genel Türkçe Blog

Avukat ve Müvekkil Arasında Akdedilen Vekâlet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme

İstanbul ve Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili hukuk dairelerinin avukat ve müvekkil arasında imzalanan vekâlet sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda hangi mahkemenin görevli olacağı ve uyuşmazlığın giderilmesinde hangi mevzuatın uygulanacağı hususlarında verdikleri kararların birbiriyle çelişmesi üzerine; Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 2018/3545 E. ve 2018/7887 K. sayılı ve 12.07.2018 tarihli kararı ile konuya açıklık getirmiştir. İstanbul ve Ankara […]

Categories
Genel Türkçe Blog

AVUKATLARIN İFADE ÖZGÜRLÜKLERİNİN SINIRLARI ÜZERİNE

Anayasa Mahkemesi 2015/17892 başvuru numaralı dosyada verdiği 19.02.2019 tarihli kararı ile avukatların ifade özgürlüklerinin sınırları konusunu incelemiştir. Acaba avukatlar mesleki ifade özgürlüğü kapsamında, örneğin dilekçelerinde kullandıkları ifadelerde ne kadar ileri gidebilirler? Mezkur karar bu konuya ışık tutan nitelikte olup, aşağıda Anayasa Mahkemesi’nin kararı kapsamında konuya konuya açıklık getirmeye çalışacağız. Avukatlar, iddia ve savunma dokunulmazlığı çerçevesinde, […]

Categories
Genel Türkçe Blog

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN HİSSE SENEDİ MAĞDURLARINI SEVİNDİRECEK KARAR

Geçtiğimiz yıllarda “yastık altında” muhafaza edilen hisse senetleri, 31.12.2012 tarihinden önce ilgili kurumlara teslim edilmedikleri için tabiri caizse “kâğıda” dönüşmüş, özellikle gurbetçi vatandaşların aralarında bulunduğu 10.000’den fazla hak sahibi büyük bir mağduriyet yaşamıştı. Bu mağduriyetin yasal dayanağını teşkil eden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesinin 4. fıkrası şu şekildeydi: “Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası […]

Categories
Genel Türkçe Blog

MURİS MUVAZAASI DAVALARI -2

Yargıtay: “Bakıma muhtaç kayınpederin, kendisine bakan gelinine bedelsiz olarak devrettiği gayrimenkuller, mirastan mal kaçırma olarak değerlendirilemez.” Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 24.11.2014 tarihli bir kararında, halk arasında “mirastan mal kaçırma” olarak adlandırılan “muris muvazaası” konusunda önemli bir kıstas ortaya koydu. Dava konusu olayda, birçok gayrimenkulü olan bir kayınpeder (muris), ölmeden önce birkaç gayrimenkulünü (davacı) kızına satmış, […]

Categories
Genel Türkçe Blog

“MİRASTAN MAL KAÇIRMA” (MURİS MUVAZAASI) DAVALARI

Genel olarak Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişiler arası hukuki uyuşmazlıkların ana çıkış noktası servet1 ve servetin paylaşımıdır. “Servetin paylaşımı” dendiği zaman akla ilk gelen olgulardan bir tanesi de pek tabii ki miras ve miras hukukudur. Kural olarak, bir kişi (“muris” veya diğer bir ifadeyle “miras bırakan”) öldüğünde onun mirası, yasal mirasçılarına, kanunen belirlenmiş miras payları […]

Categories
Genel Türkçe Blog

TÜKETİCİ OLARAK HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?