Categories
Genel Türkçe Blog

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN HİSSE SENEDİ MAĞDURLARINI SEVİNDİRECEK KARAR

Geçtiğimiz yıllarda “yastık altında” muhafaza edilen hisse senetleri, 31.12.2012 tarihinden önce ilgili kurumlara teslim edilmedikleri için tabiri caizse “kâğıda” dönüşmüş, özellikle gurbetçi vatandaşların aralarında bulunduğu 10.000’den fazla hak sahibi büyük bir mağduriyet yaşamıştı. Bu mağduriyetin yasal dayanağını teşkil eden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesinin 4. fıkrası şu şekildeydi: “Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası […]

Categories
Genel Türkçe Blog

MURİS MUVAZAASI DAVALARI -2

Yargıtay: “Bakıma muhtaç kayınpederin, kendisine bakan gelinine bedelsiz olarak devrettiği gayrimenkuller, mirastan mal kaçırma olarak değerlendirilemez.” Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 24.11.2014 tarihli bir kararında, halk arasında “mirastan mal kaçırma” olarak adlandırılan “muris muvazaası” konusunda önemli bir kıstas ortaya koydu. Dava konusu olayda, birçok gayrimenkulü olan bir kayınpeder (muris), ölmeden önce birkaç gayrimenkulünü (davacı) kızına satmış, […]

Categories
Genel Türkçe Blog

“MİRASTAN MAL KAÇIRMA” (MURİS MUVAZAASI) DAVALARI

Genel olarak Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişiler arası hukuki uyuşmazlıkların ana çıkış noktası servet1 ve servetin paylaşımıdır. “Servetin paylaşımı” dendiği zaman akla ilk gelen olgulardan bir tanesi de pek tabii ki miras ve miras hukukudur. Kural olarak, bir kişi (“muris” veya diğer bir ifadeyle “miras bırakan”) öldüğünde onun mirası, yasal mirasçılarına, kanunen belirlenmiş miras payları […]

Categories
Genel Türkçe Blog

TÜKETİCİ OLARAK HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?